• banner

LumLux
קורפ

גוף תאורה של HID ו- LED

LumLux מקפידה על הפילוסופיה של חדירת יחס עבודה קפדני לכל חוליית ייצור, בכוח מקצועי ליצור איכות יוצאת מן הכלל. החברה משפרת ללא הרף את תהליך הייצור, בונה קווי ייצור ומבחנים מהשורה הראשונה, שמה לב לשליטה על הליך העבודה העיקרי ומיישמת את ויסות ה- RoHS בכל דרך, כדי לממש את ניהול הייצור האיכותי והסטנדרטי.