• banner
שם קובץ זמן שחרור סוג קובץ הורד
הורד מידע נוסף על מוצרי LUMLUX >> >>

שוק בין לאומי

"דאג לעולם, המוניטין נובע מהאיכות." במשך זמן רב, החברה הקדישה תשומת לב רבה לשיתוף פעולה ידידותי עם הלקוחות.
להבטיח איכות ושירות, להוקיר כבוד, וכך לזכות באמון ותמיכת הלקוחות. שיתוף פעולה נרחב עם חברים ושיתוף שגשוג הפכו גם הם לעיסוק הכנה ביותר שלנו.

שוק מקומי

LUMLUX תמשיך לדבוק בפילוסופיה הארגונית של "יושרה, מסירות, יעילות ו- win-win"
אנו נעבוד יחד עם שותפים המעוניינים במערכות אור מלאכותיות חקלאיות כדי לעבוד יחד לעתיד בניית המידע והמודרניזציה החקלאית!